Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Inventarissen van het Brussels erfgoed / Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE)

Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE)

Brusselse identiteit

De identificering van de uitingen van het culturele en immateriële erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vloeit voort uit een zelfanalyse met de bedoeling de nog altijd zeer actieve elementen van onze cultuur te achterhalen die de Brusselse identiteit tot stand hebben gebracht.
Dit erfgoed, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven, wordt voortdurend heruitgevonden door gemeenschappen en groepen afhankelijk van het milieu waarin ze verkeren, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis. Het biedt hen een gevoel van identiteit en continuïteit, en helpt zo respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit bevorderen.
In een hoofdstedelijk gewest dat voortdurend verandert en waar veel internationale instellingen gevestigd zijn, met een bevolking van zeer uiteenlopende origine, is het voorkomen van immaterieel cultureel erfgoed op zich een uitdaging, en het voortbestaan ervan een opgave.
Ondanks diepgaande maatschappelijke kenteringen (de verdwijning van de traditionele industrie ten gunste van de dienstensector, de vernieuwing van de bevolking, de globalisering) blijft Brussel zich profileren en zich laten gelden als een specifieke territoriale entiteit.

Deze inventaris is erop gericht, in de zin van het Verdrag van Unesco van 2003, dat België op 24 maart 2006 geratificeerd heeft, zinnebeeldige culturele uitingen te inventariseren en te benadrukken van dit meervoudige, onafhankelijke en rebelse Brusselse karakter, dat reeds in de middeleeuwen werd waargenomen.

Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed

Het immateriële culturele erfgoed van het Gewest dekt praktijken (gebruiken en tradities, zegswijzen, sociale praktijken, kennis en knowhow) die aanwezig zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daaraan verbonden zijn en die de gemeenschappen, groepen of individuen in het Gewest erkennen als deel van hun erfgoed.
Om dit erfgoed te identificeren stelt de Directie van het Cultureel Erfgoed een beschrijvende inventaris op en houdt die bij, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen. De inventaris is belangrijk op documentair vlak, op kennis- en bewustmakingsvlak. Om opgenomen te worden in de inventaris, mag een element niet uitsluitend tot een gemeenschap behoren, maar moet het van gewestelijk belang zijn.
In de inventaris worden onder andere de Brusselse elementen opgenomen die al staan op een van de lijsten met immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO, alsook de elementen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die vóór 1 januari 2017 opgenomen zijn in lijsten van andere gefedereerde entiteiten (die tot die datum over die bevoegdheid beschikten).

Oproep tot bijdrage

Draagt u of uw vereniging een traditie of een culturele uiting die kenmerkend is voor Brussel en doorgegeven wordt van generatie op generatie? Wilt u deel uitmaken van de gemeenschap van het immateriële culturele erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Dan vragen we u een formulier in te vullen voor het in aanmerking nemen van dit element in de beschrijvende inventaris van het immateriële culturele erfgoed van Brussel en het ons terug te sturen naar het aangemelde adres.