Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Principes / Onderhouden en restaureren

Onderhouden en restaureren

Bijzonder erfgoed in goede staat houden teneinde het te bewaren voor toekomstige generaties.

Onderhouden voor alles

Onderhoudswerken van onroerend erfgoed kunnen het volgende inhouden:

 • herstel;
 • verbetering;
 • vervanging van elementen of
 • de restauratie van de oorspronkelijke situatie.
 •  

Er is sprake van een hiërarchie in deze ingrepen: vrijwaringsmaatregelen en onderhoud hebben de voorkeur op restauratie.

In sommige gevallen wordt restauratie beschouwd als ‘behoud’ (dan wordt het behoudsrestauratie genoemd): wanneer het gaat om het herstellen van het evenwicht dat nodig is om het erfgoed duurzaam te bewaren.

Technische ingrepen en moderniseringen zijn toegestaan indien bewezen is dat ze bijdragen aan het behoud van het goed..

BEGIN VAN DE PAGINA

Restauratie van een gevrijwaard goed

Gedurende het hele restauratieproject is nauwe samenwerking nodig tussen de verschillende erfgoedactoren. Het proces bestaat uit verschillende fases en waarborgt een aantal principes:

 •   
 • Historische studie van het goed en zijn omgeving;
 • Analyse van de huidige staat en identificatie van de originele elementen;
 • Voorstelling van een project op basis van het voorafgaand onderzoek;
 •  Minimale ingrepen: liever herstellen dan vervangen;
 • Indien nodig een beroep op specialisten;
 • Optekening van elke ingreep;
 • Instelling van onderhoudsprocedures.
 •   

Restauratie van een geheel

Om een geklasseerd geheel te restaureren en een samenhangend onderhoud ervan te waarborgen, is het wenselijk om het op globale wijze te behandelen door de algemene doelstellingen en de te gebruiken middelen te bepalen.

Daarom beschikken wij over de mogelijkheid een ‘plan voor erfgoedbeheer’ op te stellen, wat de procedures voor de aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden vereenvoudigt of een stedenbouwkundige vergunning zelfs overbodig maakt.

BEGIN VAN DE PAGINA

Restauratie van niet-gevrijwaard klein erfgoed

Bepaalde decoratieve gevel- of voortuinelementen kunnen een erfgoedwaarde hebben, bijvoorbeeld als ze het karakter van een woongebouw of wijk accentueren of de openbare ruimte verrijken.

Het Gewest heeft een subsidie in het leven geroepen waarmee het eigenaars wil helpen bij de restauratie van zulke elementen, en draagt op die manier bij aan het behoud ervan.

BEGIN VAN DE PAGINA

Financiële tegemoetkomingen

Het Gewest kent subsidies toe voor behoudswerken aan geklasseerde goederen.

De eigenaar is verplicht zijn geklasseerde goed in goede staat te houden, en de erfgoedwaarde van de geklasseerde goederen vraagt om kwalitatieve studies en werken. De toekenning van een subsidie is verbonden aan de meerkosten die soms gepaard gaan met de strikte eisen aangaande de uit te voeren werken.

BEGIN VAN DE PAGINA