Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / In de praktijk / Archeologishe opgravingen en vondsten

Archeologishe opgravingen en vondsten

Voorzieningsmaatregelen - Archeologische clausule

Archeologische opgravingen op uw goed

Indien uw goed archeologisch potentieel heeft, is het mogelijk dat u voorzorgsmaatregelen worden opgelegd in de vorm van een archeologische clausule in de stedenbouwkundige vergunning die u hebt verkregen. In zeldzame gevallen van openbaar nut kan ook de Regering zulke maatregelen opleggen. Deze maatregelen hebben als doel het geheugen van de bodem te bewaren en nieuwe bestemmingen mogelijk te maken.

De archeologische clausule bepaalt de voorwaarden en, in voorkomend geval, de volgorde van uitvoering van de archeologische werkzaamheden. Ze worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Gewest, door het Departement Archeologisch erfgoed zelf of door een erkende instantie.

Het Gewest neemt de kosten voor zich die verbonden zijn aan de archeologische opgravingen die u worden opgelegd.

BEGIN VAN DE PAGINA

Soorten maatregelen

  • Archeologisch vooronderzoek bepaalt de aan- of afwezigheid van archeologische overblijfselen en hun bewaringstoestand. Dit onderzoek is vaak beperkt in tijd en ruimte. Het resultaat van het vooronderzoek bepaalt de omvang van het vervolgonderzoek.
  • Preventieve opgraving vindt plaats vóór de stedenbouwkundige werken en heeft als doel alle gevonden overblijfselen te documenteren voorafgaand aan de veranderingen, ontmanteling of afbraak.
  • Archeologische begeleiding (of opvolging) wordt uitgevoerd wanneer de geplande werken niet genoeg plaats innemen op het perceel of in het gebouw. Archeologische sporen worden geregistreerd zodra ze ontdekt worden.

BEGIN VAN DE PAGINA

Toevalsvondsten

Onder toevalsvondsten worden alle overblijfselen, voorwerpen of delen van voorwerpen verstaan die toevallig gevonden worden bij grond- of afbraakwerken. Ze moeten binnen de 3 dagen bij de administratie aangegeven worden.

BEGIN VAN DE PAGINA