Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Financiële tegemoetkomingen / Subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed

Subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed

Voorwaarden verbonden aan de subsidies en aanvraagindiening

Voor welke werken?

 • Voor onderhouds- en restauratiewerken die nodig zijn om het beschermd goed in goede staat te bewaren;
 • Voor vooronderzoek dat nodig is voor de uitvoering van die werken.

Enkele werken komen niet in aanmerking; deze zijn in het bijzonder:

 • werken zonder erfgoedbelang;
 • werken aan niet-beschermde delen;
 • werken die nodig geworden zijn ten gevolge van een inbreuk, gebrekkig onderhoud of nalatigheid van de eigenaar om het goed in behoorlijke staat te bewaren.

Voor wie?

 • Voor eigenaars of gelijkgestelden (houders van recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal);
 • Voor huurders (of gelijkgestelden) onder bepaalde voorwaarden.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt toegekend binnen de limieten van de begrotingskredieten en wordt berekend of begrensd op basis van een aantal criteria:

 • het nut van de uitgevoerde handelingen en werken of de gekozen technieken;
 • het bedrag opgenomen in de raming;
 • de bestekken en offertes;
 • de gangbare prijzen voor zulke handelingen en werken.

De bedragen worden bepaald volgens verschillende percentages naargelang van de situatie:

 • Vooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, zowel voor openbare als particuliere begunstigden;
 • Voor de andere handelingen en werken bedraagt het percentage 80% voor openbare begunstigden en 40% voor particuliere begunstigden.
 • In bepaalde gevallen zijn verhogingen mogelijk voor particuliere begunstigden, in het bijzonder op basis van het inkomen, de toestand van het goed en het type werkzaamheden.

Plichten van de begunstigde

De begunstigde is voor, tijdens en na de werken aan een aantal plichten onderworpen.
Hij dient in te stemmen met bezoeken en controles van leden van de administratie, en in sommige gevallen moet hij een overeenkomst sluiten die bepaalt dat hij het goed toegankelijk zal stellen voor het publiek. Hij stemt toe met de plaatsing van borden met informatie over de tussenkomst van het Gewest. Hij verstrekt na voltooiing van de werken een restauratieverslag met de belangrijkste ingrepen.

 

Een aanvraag indienen

Per brief of afgifte

Gelieve dit subsidieannvraagformulier te downloaden en in te vullen.
Stuur het naar dit adres:
(afgifte van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur)

urban.brussels
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Cultureel Erfgoed
Kunstberg 10-13
1000 BRUSSEL

Online

Via IRISbox