Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Beleven / Evenementen / 2018 / Programma - 2018, Europees jaar van het cultureel erfgoed

Programma - 2018, Europees jaar van het cultureel erfgoed

'Ons erfgoed: waar verleden en toekomst samenkomen'

Gedurende het ganse jaar 2018 zullen er verschillende acties van de Directie Monumenten en Landschappen plaatsvinden in het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed.
Ons Brussels programma van deze Europese campagne is bijzonder rijk aan evenementen, wedstrijden, tentoonstellingen, ... voor een breed publiek. Bovendien wil het verschillende erfgoedactoren zelf aan bod laten komen via een projectoproep en een zelf-labelsysteem. Het programma wordt nog verijkt en verfijnd en sommige acties ervan zullen zich gedurende de volgende jaren uitbreiden.

Lees hieronder het voornaamste uit dit programma:

Fotowedstrijden

Fotografeer UW erfgoed !

Heeft u een originele kijk op het Brussels erfgoed? Houdt u van fotograferen? Wilt u graag uw liefde voor Brussel delen? Toon ons dan uw visie op het Gewest en haar erfgoed : monumenten, parken, pleinen, straten, bekende plaatsen of verborgen hoekjes, met of zonder mensen, overdag of ’s nachts, ...
Stuur ons uw mooiste foto’s op van uw favoriete plekken. De beste inzendingen zullen in de loop van 2018 worden tentoongesteld. Iedereen kan deelnemen!
Lees meer...

'Inzoomen op erfgoed'

In België organiseren de federale Regering, de Vlaamse regering, de Duitstalige gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie samen een fotowedstrijd voor het brede publiek.
Iedereen fotografeert datgene wat voor hem of haar erfgoed betekent. Dat kunnen alle vormen van erfgoed zijn: Europees erfgoed, vastgoed, roerend goed, immaterieel erfgoed. Iedereen kan vijf foto's voorstellen die hij op Belgisch grondgebied genomen heeft.
De 40 prijswinnende foto's zullen op verschillende plaatsen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië tentoongesteld worden.
Lees meer...

Internationaal fotografisch Experiment met Monumenten

In het kader van de europese monumentendagen, neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel aan het Internationaal fotografisch Experiment met Monumenten. Dit project werd gestart in Catalonië in 1992 in het kader van de Europese Open Monumentendagen. Het heeft tot doel, via de fotografie een persoonlijke en creatieve benadering van het erfgoed bij jongeren te ontwikkelen. Talrijke Europese landen nemen deel aan deze wedstrijd.
De wedstrijd richt zich tot alle Brusselse secundaire scholen. Alle afdelingen en graden kunnen deelnemen. De leerlingen worden uitgenodigd om een of meerdere monumenten die een een architecturale waarde hebben te fotografieren met een digitale camera.
De beste foto’s worden geselecteerd door een jury en tentoongesteld tijdens de Open Monumentendagen in de Sint-Gorikshallen.
Lees meer...

Tentoonstellingen

'Van andere oorden'

Voorstelling van Brussels bouwkundig erfgoed waarin talrijke bijdragen en internationale invloeden merkbaar zijn (Spaans-Moorse, romaanse, Slavische, Aziatische, ...).
Stedenbouwreferenten typeren Brussel als een stad met ontelbare lagen. Bovendien openbaart ze zich als getuige van zowel de Europese geschiedenis als de wereldgeschiedenis.  Onze omgeving draagt de sporen van artistieke genieën en internationale creatieve geesten, ook  uit haar geschiedenis als kolonie en als koloniale mogendheid. Desondanks blijven de Brusselse parken en tuinen met hun overvloed aan architectuur met buitenlandse invloeden - uit de Franse, Japanse en Chinese periodes - nobele onbekenden.
Het is precies dit erfgoed van elders dat van onze hoofdstad een unieke en universele stad maakt en die we aan de hand van deze tentoonstellingin de Sint-Gorikshallen willen opwaarderen.

'Van andere oorden' - Archeologie

Deze tentoonstelling in de archeologie-uitstalramen van de Sint-Gorikshallen richt de schijnwerpers op de ontelbare internationale bijdragen en invloeden op ons Brussels archeologisch erfgoed.

'De Brusselse architectuur door de ogen van Paula Deetjen - fotografe tijdens de Duitse bezetting'

Aan de hand van de uitzonderlijke beelden van de Duitse fotografe Paula Deetjen tracht de tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen een bijzonder aspect van de geschiedenis van de Grote Oorlog te doorgronden, de 'Kunstschutz', d.w.z. de samenstelling door de bezetter van een fotoverzameling van kunst en architectuur in België. Deze aanpak heeft vele vragen doen rijzen die als een rode draad door deze tentoonstelling lopen: de vraag naar het artistieke en architecturale erfgoed ten tijde van de bezetting, die naar de plaats van de kunsthistorici en van de conflictueuze en dubbelzinnige verhoudingen tussen België en Duitsland.
Een partnership tussen de Sint-Gorikshallen, het KIK en de directie Monumenten en Landschappen
'Victor Horta – meester van de art nouveau'
In de Sint-Gorikshallen in januari 2018
Deze art-nouveautentoonstelling zal ook de gelegenheid vormen om het tijdschrift Erfgoed Brussel te ontdekken als tentoonstellingscatalogus.

'Victor Horta, meester van de art nouveau'

Deze art nouveau expositie in de Sint-Gorikshallen zal ook de gelegenheid zijn om ons tijdschrift Erfgoed Brussel te ontdekken als cataloog van de expositie.

'Natuur in de stad'

Deze tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen, die zich baseert op het tijdschrift Erfgoed Brussel, doet ons opnieuw beseffen dat de natuurlijke elementen alomtegenwoordig zijn in het wezen zelf van de stadscultuur. In de 15e eeuw werden vele gedichten aan Brussel gewijd die de talrijke fonteinen ophemelden, als typisch stedelijke uitvindingen die het water moesten beheersen, een van de voornaamste componenten van de natuur in de stad. De kracht van de plek en van zijn geografie heeft de constructie van de stad doorheen de eeuwen sterk getekend. Zelfs op het hoogtepunt van de kortstondige industriële periode tussen 1850 en 1950 is de natuur niet volledig uit de stad verdwenen, ondanks dat de Zenne het onderspit moest delven ten voordele van een kanaal. Dankzij de bijzondere bestuurlijke geografie van het stadsgewest werden de natuurlijke en semi-natuurlijke ruimten aan de rand van het Gewest niet opgeslorpt door de uitbreiding van de stad.

'Alive! Een andere kijk op de kerkhoven'

Het funeraire erfgoed in Brussel verkennen vanuit drie invalshoeken: de historische, de symbolische en de sociologische. Deze tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen is een partnership tussen de stad Brussel (dienst Bevolking en Openbaar Onderwijs) en de Sint-Gorikshallen.

'Revolutionair Brussel - Topografie van de omwenteling'

Brussel, de Europese hoofdstad op het vlak van de besluitvorming en een van de voornaamste steden op wereldschaal qua concentratie van juridische bedrijven, raden, internationale organisaties en lobby's, is sinds de jaren 1800 ook een toevluchtsoord voor talrijke internationale revolutionaire denkers.
Deze tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen vertrekt van een boek, gecoördineerd door Anne Morelli en uitgegeven door de uitgeverij CFC, om een Brusselse topografie voor te stellen van de subversieve plaatsen. Ze wordt opgebouwd rond dit historische luik en rond een luik gewijd aan de subversie in de hedendaagse kunst, 'Een andere wereld in onze wereld' (in samenwerking met de Stichting Agnès B).
Lees meer...

Open Monumentendagen

Het erfgoed, dat zijn wij!

De oproep "Het erfgoed dat zijn wij!”heeft tot doel het ondersteunen van initiatieven van burgers die op een originele, andere en gezellige manier kennis willen maken met het erfgoed waaraan zij gehecht zijn. Deze projectoproep wil ook samenwerkingsverbanden stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waarin het erfgoed een instrument is voor de ontdekking van de rijkdom en de culturele diversiteit van het Gewest.
Honderd projecten zullen worden uitgekozen en zullen het officiële programma vormen van de Europese Open Monumentendagen in september 2018 « be 2018 – be heritage – be.brussels » en worden in onze online kalender. Ze zullen ook een label kunnen krijgen langs deze site die een logo en een charter zal aanbieden.
Lees meer...

Jeugd

Erfgoed voor de scholen

In 2018 lanceren de Erfgoedklassen twee grote projecten in het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed.
Een intercatieve tentoonstelling zal de gelegenheid bieden om het erfgoed op een speelse manier te ontdekken vanuit verschillende invalshoeken.
Hiernaast zullen de Erfgoedklassen ook een 'scholenkit' ontwikkelen met fiches en pedagogisch materiaal die de ontdekking van het omliggend erfgoed zullen vergemakkelijken.

'Horta Inside Out'

In het kader van het Hortajaar.
Victor Horta is een onbetwistbaar embleem van het Brusselse culturele erfgoed. Daarom hebben de verenigingen en de instellingen van de Brusselse erfgoedsector voor 2018 een Hortajaar uitgewerkt, met een permanente programmering die gedeeltelijk gratis is.
Er worden u tentoonstellingen, conferenties, wandelingen, geleide bezoeken en animaties voor scholen aangeboden, bv.:
•    'Naar de bron van de art nouveau', een tentoonstelling bij de CIVA Stichting, het hele jaar gratis toegankelijk;
•    gratis geleide bezoeken: elke woensdagnamiddag, vertrek bij de CIVA Stichting - door vzw Itinéraires;
•    de opstart van de mobiele website 'Inside Art Nouveau'. De bezoekers kunnen met de hulp van deze site het interieur verkennen van de opmerkelijke Brusselse art-nouveaubouwwerken die ze vanaf de straat zien.

En nog veel meer

Erfgoed Brussel

In de loop van dit jaar zal ons tijdschrift meerdere thema's uitwerken die het Europees jaar van het culturele erfgoed illustreren, zoals de verschillende erfgoedactoren (getuigenissen en portretten), de beschermingsgeschiedenis van het erfgoed in Brussel, verslagen en boordelingen van de participatieve processen die in 2018 voorgesteld werden, een kijk op het erfgoed door een economist, een socioloog, ...

Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog

Verschillende activiteiten of evenementen zullen georganiseerd worden in de loop van 2018 om het einde van deze episode van onze geschiedenis en van ons gemeenschappelijke erfgoed te gedenken:

  • 'De Brusselse architectuur door de ogen van Paula Deetjen - fotografe tijdens de Duitse bezetting' Tijdens deze tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen worden vele foto's van ons Gewest getoond (op de wijze van 'ervoor' - 'erna'), tijdens de Eerste Wereldoorlog genomen door de Duitse bezetter.
  • De heruitgave voor het grote publiek van de pedagogische handleiding van de Erfgoedklassen, gewijd een bezet Brussel en aan de herdenkingsmonumenten, evenals de promotie voor de gratis app voor tablet bieden een breed publiek de mogelijkheid Brussel tijdens de bezetting te herontdekken.
  • Aanplanten van herdenkingsbomen '1918-2018'. Deze actie zal in elke gemeente van ons Gewest plaatsvinden met als doel opmerkelijke bomen na te laten aan de toekomstige generaties.