Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Inventarissen van het Brussels erfgoed / De Inventaris van het roerend cultureel erfgoed

De Inventaris van het roerend cultureel erfgoed

Nieuwe bevoegdheiden en nieuwe ordonnantie

Sinds 1 juli 2014 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd voor het roerend culturele erfgoed dat op zijn grondgebied gelegen is.
Voortaan beheert het gewest deze bevoegdheid samen met de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de federale Staat, die in België immers ook over culturele bevoegdheden beschikken.

Inventaris in het Ateiler Hastir - © Constantin Pion

Dankzij deze bevoegdheidsoverdracht kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan kiezen om zijn cultureel erfgoed alomvattend aan te pakken : de gebouwen, de groene ruimten alsook het roerend goed in de ruime betekenis van het woord.

Een nieuwe ordonnantie  betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door de Regering op 25-04-2019 afgekondigd om het kader te bepalen waarin het Gewest kan ingrijpen inzake deze nieuwe bevoegdheden en om de middelen en de procedures die de ingreep mogelijk maken te identificeren.

Ze treedt in werking op 1 juli 2019 2019 voor wat de voorschriften betreft die  geen toepassingsbesluiten vereisen.

Verscheidenheid

Naast de klassieke kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerk, tekeningen, gravures, enz.) omvat het Brusselse roerend culturele erfgoed eveneens zeer diverse goederen zoals archeologische vondsten door opgravingen op het Brusselse grondgebied, eventuele overblijfselen van afgebroken historische monumenten, foto's, oude handschriften en boeken, landkaarten, historische archieven of verzamelingen, sporen van aanwezigheid van planten of dieren, botten en knekels, vervoermiddelen of elk ander gebruiksvoorwerp uit lang vervlogen tijden zoals meubels, muziekinstrumenten, smeedwerk, porselein, boordsels, enz. van een zekere ouderdom en van historisch, archeologisch, artistiek, esthetisch, wetenschappelijk, sociaal, technisch of folkloristisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Inventaris

In het kader van haar nieuwe opdrachten inventariseert de directie van het Cultureel Erfgoed momenteel het roerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook de verzamelingen die onder verschillende categorieën van cultuurgoederen vallen. Dit werk wordt nu aangevat met het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) als partner. Het KIK beschikt immers zowel over wetenschappelijke kennis ter zake als over een nationale database van topkunstvoorwerpen, waarin al enkele Brusselse verzamelingen opgenomen zijn.
De database van het KIK is online in te kijken.

Institutionele bewaarplaatsen

De lijst van instellingen waar Brusselse cultuurgoederen potentieel kunnen bewaard worden telt religieuze gebouwen, musea, ordes en broederschappen, cafés en staminees, plaatselijke geschiedkundige kringen, heemkringen, OCMW's, gemeentehuizen, enz.